مدیران عامل

مدیران عامل

ردیف

نام ونام خانوادگی

سابقه مدیریت

تصویر

1

مجید زمردی زاده عباسی

4 سال و 7 ماه

 

جناب آقای مجید زمردی

 

2

آقای مهندس عمار زاهدی

از تاریخ 89/8/10 تا تاریخ 93/3/20

 

 

3 آقای مهندس حسینی پورتازیانی از تاریخ 93/3/21 تا کنون