لیست تعاونی ها و مسیر حرکت

لیست شرکتهای مسافربری پایانه خلیج فارس

* جهت مشاهده ساعات حرکت بر روی نام شرکت مورد نظر کلیک کنید *

ردیف

نام شرکت

مقصد

تلفن

1

روز پیما

شهر کرد-شیراز

6668190

2

راحت سفر

مشهد – رشت – بوشهر – تهران

6660466

3

سفیر سیر آسیا/ پیک معتمد

تهران – اصفهان – زاهدان – یزد – شیراز

6662433

4

میهن نور

زاهدان – سراوان – ایرانشهر – یزد – میبد – بافت – شهر کرد – مشهد

6660467

5

آریا سفر آسیا

اهواز – شیراز – یزد – فسا – زاهدان

6660468

6

ایران پیمان

شیراز – اصفهان – مشهد

6660469

7

عدل

کرمان – رشت – تهران

6660470

8

لوان نور بندر

یزد – شیراز – تهران – اصفهان – مشهد –شهر کرد – قم

6662103

9

راه پیما

شیراز – تهران – یزد

6662668

10

همسفر چابکسواران

شیراز – اصفهان – آبادان

6660471

11

سیر و سفر بندرعباس

جیرفت – آبادان – مشهد – شیراز – کرمان – جهرم

6660472

 

12

گیتی پیما

اصفهان – خرمشهر – اهواز – اوز – شیراز

6684135

13

مروارید گلشهر

شیراز – داراب – یزد – تهران

6684150

14

رویال سفر ایرانیان

شیراز – تهران – بوشهر

6660474

15

ترابر بیتا بندرعباس

شیراز – اصفهان – لار – جهرم

6660475

16

جهان گشت مهر

یزد – تهران

6684230

17

پیک صبا هرمزگان

یزد – سراوان – برازجان – خرمشهر

6660476

18

آسیا سفر بندرعباس

تهران – بندر لنگه - شیراز – بوشهر – کرمانشاه – کرمان – زرند

6660477

19

ایمن سفر بندرعباس

شیراز – اصفهان

6667770

20

جوان سیر ایثار

 

6677464