گفتگوی زنده رادیویی شهردار بندرعباس


وی گفت:- خدمت بی منّت به شهروندان خوب و شکیبای بندرعباس مایه افتخار مدیریت شهری است و پوزش خواستن از آنان بابت کاستی ها و ضعف کارکرد در بخشی از حوزه ها نیز حّداقل وظیفه ماست.
وی سپس با حضور در معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خلیج فارس با کارکنان و مدیران این حوزه دیدار کرد. شهردار بندرعباس در حاشیه حضور خود در صدا و سیمای مرکز خلیج فارس با اشاره به اهمیّت ارتباط گیری با مخاطب و جامعه هدف در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات، آن را جزو اولویت ها برشمرد و بر گسترش روابط با شهروندان از طریق گفتگوی زنده و دیدارهای چهره به چهره تأکید کرد.

شاخه های مطالب