معاون استاندار هرمزگان تاکید کرد : مشارکت جدی دستگاههای اجرایی در جشنواره یک صدمین سفراستانی رییس جمهوری


مبینی خاطرنشان کرد : دستگاههای اجرایی نوآوری وخلاقیت در ارائه خدمات و دستاوردهای دولت را مد نظر قرار دهند.وی با بیان اینکه در ستاد مرکزی چهار کارگروه  عملکرد ، ارتباطات مردمی ، جلوه های ویژه و پشتیبانی مسئولیت برگزاری و پیگیری امور جشنواره را دنبال می کنند ،  بیان داشت : این جشنواره علاوه بر بخش های مختلف عمرانی در بخشهای هنری نیز برگزار خواهد شد و محورهای فراخوان شامل؛ شعر  با محوریت تجلیل از تلاش های دولت ، خاطرات سفرهای هیات دولت به استان ، عکاسی با محوریت سفرهای هیات دولت به استان  ، مسابقه پیامکی با محوریت دل نوشته و همچنین مسابقه وبلاگ نویسی با عنوان "یکصدمین سفر استانی دولت" می باشد.معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان اضافه کرد: برای اینکه غرفه هرمزگان دارای نمادهای بومی و معرفی کننده فرهنگ غنی این استان باشد، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست درارائه مستندات دستگاههای خود این مهم را مد نظر داشته باشند.

شاخه های مطالب