دستاوردهاي چهارمين دوره سفرهاي استاني رييس جمهور به هرمزگان تشريح شدمعاون اول رييس جمهور عصر پنج شنبه در نشستي با خبرنگاران مهمترين دستاوردهاي چهارمين دوره سفرهاي استاني رييس جمهور و هيات دولت به استان هرمزگان را تشريح كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان، عصر امروز پنج شنبه محمدرضا رحيمي در جلسه اي با خبرنگاران مهمترين دستاوردها و تصميم گيري هاي هياتدولت و رييس جمهور درباره استان هرمزگان و شهرستان ها را اعلام كرد.


شاخه های مطالب