برگزاری مانورآمادگی دربرابر زلزله در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباسروابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباس از اجرای مانور زلزله درساختمان اداری سازمان همزمان با برگزاری مانور سراسری ایمنی زلزله در سطح کشور خبر داد:

 

شاخه های مطالب