Sunday 25 December 2016

برگزاری مانورآمادگی دربرابر زلزله در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباسروابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباس از اجرای مانور زلزله درساختمان اداری سازمان همزمان با برگزاری مانور سراسری ایمنی زلزله در سطح کشور خبر داد:

 

شاخه های مطالب