Sunday 29 April 2012

ساخت دروازه خلیج فارس از سوی شهرداری بندرعباس آغاز شد


ساخت دروازه خلیج فارس از سوی شهرداری بندرعباس آغاز شد

وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با قدردانی از طراحی نماد ملّی خلیج فارس، اظهار امیدواری کرد با تلاش شهرداری بندرعباس، این نماد در زمان پیش بینی شده به بهره برداری برسد.
"سلطان زاده" ادامه داد:- مدّت زمان بهره برداری از این طرح ، یکسال است و کمکهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شتاب دادن به بهره برداری از طرح بسیار مؤثر است.
به گفته شهردار بندرعباس، در ساخت این طرح، هنرهای معماری سنتّی ساسانی، کاشیکاری معرق، برجسته کاری مسی، آجر کاری برجسته منقوش و پیکره برجسته تصاویر سرداران شهیدخلیج فارس به کار می رود.

شاخه های مطالب