مدير جديد حراست شهرداري بندرعباس منصوب شد


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس، در اين آيين، "محمدجواد سلطان زاده" شهردار بندرعباس، حراست ادارات و سازمانها را داراي جايگاهي ويژه خواند و حفظ حرمتها، اموال، امکانات و مراقبت را از مهمترين وظايف آن بر شمرد و گفت:- مراقبت معنوي، جلوگيري از سوء استفاده، دفاع از حقوق شهروندان و راهنمايي و ارشاد کارکنان از ديگر وظايف مهم حراست هاست.

شاخه های مطالب