استاندار هرمزگان خبر داد: روز ملي خليج فارس در بندرعباس برگزار مي شودبراساس تقويم رسمي كشور روز دهم ارديبهشت ماه هر سال به نام روز ملي خليج فارس نامگذاري شده است.عزیزی همچنين با اشاره به اينكه مي بايست در خصوص طراحي موسيقي و نوع لباس و پوشش اين منطقه براي استفاده در اين آيين برنامه ريزي شود بیان داشت: آنچه كه قابليت اجرايي دارد را براي روز دهم ارديبهشت روز ملي خليج فارس آماده سازند.وی گفت: بايد با پرهيز از موازي كاري در اين زمينه تلاش كرد با بكارگيري و تجميع ظرفيت ها برنامه اي در شان، عظمت و درخور قدمت اين ميراث گران بها و افتخار آمیز در سطح منطقه ای، ملي و حتي فراملي برگزار شود.
نماینده عالی دولت در هرمزگان اضافه کرد: قدمت چندهزار ساله خليج فارس، برگزاري هرچه باشكوه تر اين مناسبت ملي و مهم را مي طلبد.ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان اظهار داشت: روز ملي خليج فارس به دلايل گوناگون يکي از مهمترين و با اهميت ترين ايام سال است و مهمترين برنامه هاي کشور در اين خصوص نيز در استان هرمزگان برگزار مي شود.استاندار هرمزگان گفت: بزرگداشت روز ملي خليج فارس نهم و دهم ارديبهشت ماه با حضور مقامات عالی کشوری در بندرعباس برگزار مي شود.دفعات نمایش: 429