قدرداني وزير کشور از تلاش هاي شهرداري بندرعباس


وزيرکشور ادامه داد:- قرار شد در بخش عمران شهري، کمک کنيم تا شتاب در بهره برداري از طرح ها بيشتر شود و در زمينه ساحل سازي، کمربندي و نيازهاي مردمي نيز کارهاي بسيارخوبي در بندرعباس انجام شده است.
وي با اشاره به بازديد از طرح هاي عمراني و خدماتي شهرداري بندرعباس تصريح کرد:- رشد و توسعه بندرعباس بالاست و بايد از تلاش هاي استاندار، معاون عمراني، فرماندار،شهردار و مردم اين خطه که شايسته بهترين خدمات اند تشکر کرد.
وي که به همراه رييس جمهور و هيأت دولت در دور چهارم سفرهاي استاني، روز سه شنبه 22 فروردين ماه به هرمزگان سفر کرده بود افزود:- بازديد 9 ميليون گردشگر مطابق آمار موجود، نشان دهنده جذابيتي است که مديران شهري در بندرعباس ايجاد کرده اند و هم ميهنان نيز با سفر به اين شهر از آبهاي نيلگون خليج فارس، ساحل زيبا و ميهمان نوازي مردم خونگرم جنوب لذّت مي برند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس، ،" مصطفي محمدنجّار" در ديدار مردمي خود در شهرداري، با بيان اينکه با شناختي که از کل کشور دارم، پيشرفت و توسعه بندرعباس خيلي خوب بوده است گفت:- ساخت و سازها و زيباسازي ساحل بندرعباس، جذابيت اين شهر ساحلي را دو چندان کرده است. 
وزير کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ويژه برنامه " سيماي شهر"، پيشرفت و آباداني شهر بندرعباس را با گذشته، غير قابل مقايسه دانست و از تلاش هاي مديريت شهري قدرداني کرد.دفعات نمایش: 418