برگزاری مانورآمادگی دربرابر زلزله در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباسروابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباس از اجرای مانور زلزله درساختمان اداری سازمان همزمان با برگزاری مانور سراسری ایمنی زلزله در سطح کشور خبر داد:

 


مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباس به مناسبت روزایمنی در برابر زلزله وکاهش اثرات بلایای طبیعی بیان کرد:

زلزله یکی از بلایای طبیعی است که قابل پیش بینی نبوده ووقوع آن اجتناب ناپذیر می باشد.باتوجه به اینکه ایران بر روی کمربند زلزله واقع شده و استان هرمزگان نیز از مناطق فعال و زلزله خیز به شمار می‌آید، از این‌رو ضروری است که همواره آگاهی‌های لازم برای عکس‌العمل صحیح در هنگام زلزله وجود داشته باشد..وی هدف از برگزاری این مانور را ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه عنوان کرد.


سعید حسینی پور تأکید کرد: برای ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان ادارات شهرداری وهمچنین مقابله با حوادث احتمالی در هنگام وقوع زلزله یک دوره کلاس آموزشی آشنایی با امداد و نجات در زمان زلزله نیز با هماهنگی واحد HSE وپدافندغیرعامل مورد نیاز تمامی سازمان ها می باشد.
و درادامه تصریح کرد: مانور ایمنی زلزله به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان درخصوص نحوه پناه‌گیری صحیح و خروج اضطراری انجام گرفت و بر همین اساس کارکنان آگاهی لازم را به صورت عملی و مهارتی در اجرای مانور کسب کردند.

 دفعات نمایش: 343