مدير جديد حراست شهرداري بندرعباس منصوب شد


به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندرعباس، در اين آيين، "محمدجواد سلطان زاده" شهردار بندرعباس، حراست ادارات و سازمانها را داراي جايگاهي ويژه خواند و حفظ حرمتها، اموال، امکانات و مراقبت را از مهمترين وظايف آن بر شمرد و گفت:- مراقبت معنوي، جلوگيري از سوء استفاده، دفاع از حقوق شهروندان و راهنمايي و ارشاد کارکنان از ديگر وظايف مهم حراست هاست.

با حضور " فرهاد سعدي" مدير کل حوزه دفتر استاندار و سرپرست حراست استانداري هرمزگان، آيين معارفه مدير جديد حراست شهرداري بندرعباس برگزار شد.
درادامه، " محمد مهدي متين" بعنوان مدير جديد حراست شهرداري بندرعباس معرفي و از " محمد کرم زاده" سرپرست پيشين اين اداره، قدرداني شد.دفعات نمایش: 433