عرفه روزبندگی ونیایش به درگاه خدا


دل درجوشش ناب عرفه وضومی گیرد ودر صحرای تفتیده عرفات جاری می شود،آنجاکه ایوان هزار نقش خداشناسی است.

انتقال حساب حقوقی پرسنل سازمان پایانه ها از بانک تجارت به بانک شهر


پیرو مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان و بنا به دستور آقای زاهدی مدیر عامل حسابهای سازمان از بانک تجارت به بانک شهر انتقال یافت.

صفحات سایت  1 2 3 ... 89 [90] 91 92

شاخه های مطالب