ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس

ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس

ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس

ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس
ابلاغ مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری از سوی شهردار بندرعباس


طی ابلاغ از سوی عباس امینی زاده شهردار بندرعباس سعید حسینی پور تازیانی به سمت مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری بندرعباس منصوب شد.
اطلاعات بيشتر...