مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه

مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه

مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه

مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه
مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب پایانه


مدیر اجرایی سازمان از مسدود نمودن ورودی های باند کندرو ضلع جنوب درب ورود و خروج اتوبوس خبر داد.
اطلاعات بيشتر...