نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید

نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید

نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید

نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید
نقص فنی اتوبوس درپایانه حادثه آفرید


مقارن ساعت 7:30 صبح امروز یکدستگاه اتوبوس ولوو به دلیل نقص فنی وعدم توانایی راننده درکنترل خودروباحرکت دنده عقب ضمن طی مسافتی درحدود 85متربه دیوارضلع جنوبی پایانه مسافربری خلیج فارس برخوردکرد.

اطلاعات بيشتر...