افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس

افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس

افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس

افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس
افزایش کیفیت فضای سبز و گلکاری در پایانه مسافربری خلیج فارس


مدیر عامل سازمان پایانه مسافربری بندرعباس از افزایش کیفیت فضای سبز،گلکاری،درخت کاری و همین طور افزایش سطح زیر چمن پایانه خلیج فارس خبر داد.
اطلاعات بيشتر...