بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم

بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم

بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم

بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم
بهداشت بیاید ، نان در ترمینال را جمع آوری می کنیم


""
دریا نیوز :در حالیکه قرار بود ورود نان غیربهداشتی از سایر استانها با اتوبوس ممنوع شود ، ولی به وفور نان وارد می شود یک مسئول گفت : آمادگی داریم با مشارکت مرکز بهداشت بندرعباس ، نانهایی که با اتوبوس از سایر استانها وارد می شوند را جمع آوری کنیم.
اطلاعات بيشتر...