پیام تبریک صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک

پیام تبریک
پیام تبریک


روز عرفه ، بر عارفان حق ، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش اشتیاق وصال ، به دعا و نیایش متوسل می شوند ، خجسته باد.             التماس دعا


روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری