پیام هفته صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

پیام هفته

پیام هفته

پیام هفته

پیام هفته
پیام هفته


پیروزی آن نیست که اصلا زمین نخوری بلکه بعد از هر زمین خوردن برخیزی.