برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا

برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا

برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا

برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا
برگزاری مراسم دعای زیارت عاشورا


مراسم پر فیض  دعای زیارت عاشورا با حضور پرسنل شاغل در پایانه خلیج فارس و مراجعه کنندگان برگزار شد.
اطلاعات بيشتر...